I
can’t believe it’s not sugar!


– How
to create a modern dance group


INTRO

1. En
tankens dans kan vara vad som krävs efter en lång dag på
jobbet

– dance generally refers to movement of the body.
Dance
generally refers to movement of the body, usually rhytmic and to
music. Dans
är vad som kommer sedan. Dans kan också ske mellan djur.
Även vinden dansar. En tankens dans kan vara vad som krävs
efter en lång dag på kontoret.

2.
To
be fit for dance, all the aspects mentioned in this chapter are
essential

– dancer, dance teacher, dance sport coach, dance therapist,
choreographer.
Städare,
påklädare, elektriker.
Även enskilda aktörer kan turnera världen runt. Folkdans har dansats av vanligt folk. Det är svårt att tala friktionsfritt om fritidsintressen.
To be fit for dance, all the aspects mentioned in this chapter are essential. What is required is a balance of exercise, training in skills, rest and relaxation and an adequate diet. You are what you eat. A chocolate bar? If you wish to improve your co-ordination in dance training, then cut out the junk food and settle for the fish.

3.
Wear
a knee-length dress with elaborate hemlines

– prova en väst.
The dancers often perform in bare feet. Sometimes the dividing line between performer and the audience may become blurred. Deltagande demokrati. Att efter föreställningen ta sig ett glas.
How to dance: Wear dark, neutral colored slacks.


4.
Kroppen
är fortfarande scenen, slipsen dansaren och huvudet publiken

– learn how an unhappy facial expression can be corrected.
Det
får inte pågå för alltid. En starttid och en
slutpunkt måste utses och respekteras. Det måste vara ett
specifikt rum eller åtminstone inte överallt. Det måste
råda konsensus kring att det är föreställning.

5.
Stand
like you normally would, facing your partner

how to create a modern dance group

Det
som står kvar nu har vi valt att kalla Fundamentet. När
man smeker motpartens kind och viskar ”uppgjort”. Dansare känns
igen på att de är hela och rena. Dansare lever i flera år.

Performance
can take place at someone’s house, or even at a dollar store.
Talent,
on the other hand, is subjective.

SORTI

Contemporary
Dance
is the name given to a group of
20th century concert dance forms. It is a collection of systems and
methods developed from Modern and Postmodern dance, thus contemporary
dance is not a specific dance technique. Australian, European,
Canadian and American contemporary dance differ from each other in a
number of ways.[citation needed]